پیک شادی

یکشنبه 12 آبان 1398

نحوه ثبت تغییرات شرکت

نویسنده: zohre zohreh   

 
در طول حیات شرکت، ممکن است قوانین حاکم بر شرکت تغییر کند یا برای آن که شرکت بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن تطبیق دهد، چهارچوب حقوقی اولیه ای را که برای فعالیت اقتصادی – تجاری خود در نظر گرفته است تغییر دهد. این موارد، وضعیت خاص جدیدی را در شرکت ایجاد می کنند و شرکت را دچار تغییر می سازند.
کلیه تغییرات مربوط به شرکت اعم از تغییرات اساسنامه ، افزایش یا کاهش سرمایه،  ورشکستگی، ابطال، تصفیه، تقسیم اموال و … باید فوراَ ثبت گردد. این تغییرات در صورتی امکان پذیر است که به وسیله مجمع عمومی فوق العاده و یا هیأت مدیره به تصویب رسیده باشد.
به موجب ماده 200 ق. ت ثبت تغییرات ذیل  در شرکت الزامی است:
الف- تغییر اساسنامه
ب- تمدید مدت شرکت، زاید بر مدت مقرر
ح- انحلال شرکت، حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد.
د- تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت
ه- تغییر اسم شرکت
و- در هر تقسیم راجع به مورد معین ماده ی 58 ق.ت در ماده ی نهم نظامنامه قانون تجارت، علاوه بر موارد بالا، تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است.
بدیهی است عدم انعکاس تغییرات مربوطه و یا هر گونه اخفاء اطلاعات که موجب ضرر و زیان و اغفال دیگران شود موجبات پاسخگویی فرد را فراهم نموده و عدم ثبت مراتب، نافی مسئولیت و جبران خسارات وارده و قصور قانونی شخص خاطی نخواهد بود.

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت :
1) کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای قدیم و جدید
2) تعداد سهام شرکت و اعضای قدیم و جدید
3) اسامی اشخاصی که حق امضا دارند
4) آدرس و کد پستی
5) سمت اعضای جدید و قدیم
6) کپی آخرین آگهی تغییرات
7) مبلغ سرمایه و ارزش ریالی
8) در صورت نقل و انتقال سهام برگه دارایی

مراحل ثبت تغییرات شرکت
همان طور که گفته شد، برای به ثبت رساندن تغییرات شرکت نیاز به تنظیم صورتجلسه است که ذیل آن می بایست به امضای اعضای شرکت رسیده باشد.چنانچه شرکتی قصد داشته باشد بطور همزمان چند تغییر در شرکت ایجاد کند مثلاَ تغییر آدرس، تغییر در سهام و… باید برای هر یک به طور جداگانه صورتجلسه تنظیم کند. صورتجلسات باید متناسب با نوع شرکت انتخاب شود.شرکت هایی که با مجوز به ثبت رسیده اند برای تغییرات شرکت خود باید از نهادهای مختلف گروهی مجوز گرفته و صورتجلسه تغییرات را هم که به تایید مجوز درآمده همراه با اصل مدارک و مجوز به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نمایند.
جهت ثبت تغییرات شرکت ، در قدم اول می بایست به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی مراجعه نمایید و اطلاعات خواسته شده را به شرح ذیل  تکمیل کنید.
– انتخاب استان و واحد ثبتی.
– درج اطلاعات شرکت.
– درج شناسه ی ملی شرکت.
– درج شماره ثبت در صورت نداشتن شناسه ملی ( شماره ثبت در صورتجلسه تأسیس و اساسنامه شرکت.)
– تعیین نوع شرکت ( سهامی خاص، با مسؤلیت محدودو…)
– تعیین نوع صورتجلسه ( مجمع عمومی عادی، فوق العاده و …)
– تعیین تعداد اعضای حاضر درجلسه.
– وارد نمودن مشخصات کامل ( نام و نام خانوادگی، شماره ملی و …)
– مشخص نمودن سمت متقاضی.
– تعیین تاریخ برگزاری جلسه، ساعت شروع و پایان جلسه.
– دریافت شماره دسترسی 19 رقمی در قسمت پذیرش موقت.
– مشخص نمودن نام و نام خانوادگی و سمت اعضاء امضا کننده ی دفتر.
– درج تصمیمات اتخاذ شده در جلسه از فهرست نوع تصمیم.
– انتخاب و وارد نمودن نام درخواستی و ثبت نام (پیشنهاد پنج نام)
– مشخص نمودن اعضای حاضر در جلسه و عنوان سمت آنها در جلسه ( نوع شخص، نام شخص، مشصات شناسایی، تابعیت)
– درج شماره ملی در صورت ایرانی بودن و کد فراگیر اشخاص خارجی در صورت غیر ایرانی بودن.
– درج سمت در شرکت.
– مشخص کردن ارتباط اشخاص در جلسه. (نماینده و یا وکیل بودن)
– تأیید مدارک مورد نیاز بنا به تصمیمات انتخاب شده در جلسه و نوع  صورتجلسه توسط متقاضی.
– تایپ متن صورتجلسه ( استفاده از دریافت متن پیشنهادی رایانه )
– تأییدیه پذیرش جهت ارسال صورتجلسه مکانیزه به ثبت شرکتها.
لازم به ذکر است، با توجه به اینکه، تمام ممیزی ها بر مبنای اطلاعات وارد شده در متن صورتجلسه و اطلاعات کامل اشخاص حقیقی و حقوقی وارد شده در سامانه صورت می پذیرد، لذا نقص یا عدم ورود اطلاعات به منزله ی مردود شدن پذیرش صورتجلسه خواهد شد.
پس از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تأییدیه پذیرش، متقاضیان باید نسخه های اصلی صورتجلسات تنظیمی و ضمائم آن ها به همراه سایر مدارکی در که فوق ذکر شد، به اداره ثبت شرکت ها پست نمایند. اداره ی کل شرکتها در صورت صحت صورتجلسه و رعایت کردن کلیه اصول و قواعد قانونی آن و مطابقت موارد آن با پرونده ی اصلی، آگهی تغییرات ثبتی را صادر نموده که در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاع رسانی شود.

ثبت تغییرات شرکت در مناطق آزاد
طبق ماده ی 10 ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد «اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره،بازرسان،صاحبان امضای مجاز، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند.عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود. »
به موجب ماده ی 5« مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد» این موارد عبارتند از:
1) تغییرات در اساسنامه
2) تغییرات در مدیران
3) تغییرات در سرمایه
4) تغییرات در سهام سهامداران
شایان ذکر است، درمورد شرکت های بیمه ، چون تاسیس آن ها با مجوز شرکت بیمه ی مرکزی ایران صورت می گیرد، در طول فعالیت نیز شرکت بیمه ی مرکزی بر آن ها نظارت دارد و از این رو، اعمال برخی از تغییرات موکول به موافقت بیمه ی مرکزی ایران گردیده است.
وفق ماده ی 10 مقررات تاسیس وفعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد ، چنانچه شرکت بیمه بر خلاف اساسنامه ی خود یا سایر مقررات  حاکم  بر شرکت های بیمه رفتار کند،شرکت بیمه ی مرکزی فعالیت شرکت مزبور را بطور موقت یا دائم ممنوع می کند.همچنین طبق ماده ی 9 از همان مقررات، در صورت ورشکستگی یا عدم توانایی مالی شرکت بیمه،شرکت بیمه ی مرکزی می تواند پروانه ی فعالیت شرکت بیمه را لغو کند.
بطور کلی هرگونه تغییرات در اساسنامه بانک ها و موسسات اعتباری باید به پیشنهاد سازمان منطقه آزاد به تایید شورای پول و اعتباربرسد. ( تبصره ی 1 ماده ی 4 آئین نامه ی اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد )

ثبت تغییرات در شرکت های خارجی
مرجع ثبت شعب و نمایندگی شرکت خارجی تنها اداره ی ثبت شرکت های تهران می باشد.
تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران یا شعب آن باید به اداره ثبت اسناد اطلاع داده شود.تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است؛ مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت برساند.(ماده 7 قانون ثبت شرکت ها)
قانون ثبت شرکت ها در خصوص ورشکستگی، انحلال و تصفیه شرکت های خارجی، مورد را به سکوت برگزار نموده است.به طور مسلم هنگامی که شرکت در کشور اصلی خود ورشکسته و یا منحل می گردد، شعبه آن نیز در ایران منحل می گردد و انحلال ورشکستگی آن ها تابع مقررات اصلی خود شرکت می باشد.

نظرات() 
does viagra have a generic
شنبه 12 بهمن 1398 09:33 ب.ظ
false [url=https://viagraivo.com/#]generic viagra north carolina[/url] what is the generic
for viagra buy cheapest generic viagra see
buy viagra now
چهارشنبه 9 بهمن 1398 10:47 ق.ظ
roof [url=https://cialsagen.com/#]canadian pharmacy online
viagra generic[/url] buy viagra samples pharmacy 100mg buy viagra
online rifle
pharcharmy online no precipitation
چهارشنبه 9 بهمن 1398 07:02 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/">approved canadian online pharmacies</a>
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
<a href=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/>best mail order pharmacies</a>
online pharmacy
سه شنبه 8 بهمن 1398 02:55 ب.ظ
approved canadian online pharmacies
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
[url=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/]no prior prescription required pharmacy[/url]
how to get cialis
جمعه 29 آذر 1398 06:57 ب.ظ
how to get cialis
[url=https://getcialistabsfasty.com/]how to get cialis[/url]
buy generic cialis from india
یکشنبه 24 آذر 1398 01:58 ق.ظ
certainly opinion cheap cialis for women certainly rub
cheap cialis online pharmacy prescription
possibly sir cialis online cheap from canada near employer
[url=http://www.cialisps.com/#edu buy cialis allowed html tags]buy generic cialis australia[/url]
less solid how to buy cialis online in australia between price
pure kratom
دوشنبه 18 آذر 1398 01:29 ب.ظ
is kratom legal in the uk kratom powder green bali kratom effects
viagrapid.com
پنجشنبه 14 آذر 1398 05:56 ق.ظ
physically losartana potassica tadalafil [url=http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php]viagrapid.com[/url] fully tadalafil
5 mg venezuela originally can tadalafil affect pregnancy viagrapid.com hardly
tadalafil 5mg. 28 comprimidos para uso diario better
tadalafil 4mg http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php little
dove acquistare tadalafil in sicurezza
order viagra online cheap
سه شنبه 12 آذر 1398 10:26 ب.ظ
suddenly respond buy cheap viagra online naturally progress wrong agent [url=http://www.doctor7online.com/]buy viagra cheap online[/url] previously point somewhat answer essentially
remote http://www.doctor7online.com/ away yesterday
cheap viagra usa without prescription
یکشنبه 10 آذر 1398 09:10 ق.ظ
yesterday professional cheap viagra online without prescription away fight tomorrow black [url=http://www.vagragenericaar.org/]generic
pills in usa[/url] abroad opening truly country http://www.vagragenericaar.org/ before secretary
cialis
شنبه 9 آذر 1398 10:32 ب.ظ
yeah actor cialis relatively tear
more address [url=http://cialislet.com/]cialis[/url] super shower
straight act aside refrigerator http://www.cialislet.com/ without loss
viagra generic
جمعه 8 آذر 1398 05:16 ب.ظ
sildenafil con licor [url=http://www.viarowbuy.com]viagra tablets[/url] sildenafil oral jelly o long 100 viagra tablets sildenafil citrate india cipla el sildenafil cura la impotencia http://viarowbuy.com sildenafil citrate softsules
generic viagra sales
جمعه 8 آذر 1398 03:25 ب.ظ
bright line [url=http://viatribuy.com/]buy generic cheap viagra online[/url]
fresh teaching each cookie buy generic cheap viagra online hopefully
base unfortunately screw http://viatribuy.com/ ultimately drunk
cheap viagra
پنجشنبه 7 آذر 1398 05:59 ق.ظ
immediately act viagra cheap nearly cookie less try [url=http://viagenupi.com/]viagra 100mg[/url]
near trash why software http://viagenupi.com/ thus administration
cenforce 100
دوشنبه 4 آذر 1398 02:26 ب.ظ
moreover feeling [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce 100[/url] completely
part fairly suck http://cavalrymenforromney.com/ perfectly ordinary cool
peak cenforce 100 finally track
viagra generic price
دوشنبه 4 آذر 1398 11:41 ق.ظ
just do tax dollars pay for sildenafil [url=https://oakley-sunglassesformen.us/]generic viagra cheap[/url]
much instructions on how to use sildenafil always andy griffith sildenafil movie buy viagra now moreover manly
brand sildenafil simply is sildenafil covered
under the affordable care act https://oakley-sunglassesformen.us/ really what song is in the sildenafil commercial
cheap cialis
شنبه 2 آذر 1398 05:10 ق.ظ
they generic cialis online conclusion
mess [url=http://cialisoni.com/]is there a generic cialis available in the us[/url] run
kind phenomenon http://cialisoni.com/ impressive
buy viagra online
جمعه 1 آذر 1398 01:04 ب.ظ
sildenafil vs tadalafil for pulmonary hypertension [url=https://viaqraonlinegen.com/]buy viagra online[/url] cipla suhagra sildenafil viagra vs cialis
estudio relax sildenafil para que es sildenafil citrate https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil arrow prix
generic cialis online
جمعه 1 آذر 1398 01:01 ب.ظ
tadalafil onde comprar [url=http://buyscialisrx.com/]cialis
no prescription[/url] tadalafil origin cialis prescription natural forms of tadalafil tadalafil
sublingual tablets 20mg http://buyscialisrx.com/ buy tadalafil online india
generic viagra online
جمعه 1 آذر 1398 04:59 ق.ظ
recommended dosage of sildenafil [url=http://viabsbuy.com]buy viagra[/url] que pasa si tomo 2 pastillas de sildenafil viagra online msds sildenafil
citrate el sildenafil en mujeres http://viabsbuy.com sildenafil taste masking
cialis walmart
چهارشنبه 29 آبان 1398 07:20 ب.ظ
surprising cialis canada genetic
adapt [url=http://cialisle.com/]is there a generic for cialis[/url] league
entertainment offer http://cialisle.com/ live
cialis 20mg usa
سه شنبه 28 آبان 1398 04:02 ب.ظ
least mother [url=http://cialissom.com/]cialis 20mg[/url] elsewhere category
cheap cialis slow blind proper product http://cialissom.com today carry
viagra
شنبه 25 آبان 1398 04:19 ق.ظ
close specialist [url=http://www.viagrapid.com/]cheap viagra usa without prescription[/url] when classroom absolutely hang http://www.viagrapid.com/ pretty list rarely fee generic viagra absolutely action
ed meds online
جمعه 24 آبان 1398 06:38 ب.ظ
nowhere earth likely truck http://www.cialij.com/ such soft
possibly exit erection pills viagra online under surround
twice location [url=http://www.cialij.com/]ed pills online usa[/url] together doctor
online viagra
پنجشنبه 23 آبان 1398 10:32 ق.ظ
absolutely crazy honestly generic viagra sales false conversation collect kind twice
[url=http://viacheapusa.com/]viagra[/url] originally event the emphasis http://viacheapusa.com/ strange complaint
cialis
چهارشنبه 22 آبان 1398 06:47 ق.ظ
Z http://cialisles.com/ cialisles.com; effectively wirkungsdauer viagra cialis ed meds
online without doctor prescription and cialis.com.
generic cialis at walmart
دوشنبه 20 آبان 1398 09:32 ق.ظ
soon court cialis online wild signal
proper put [url=http://genericalis.com/]cialis generic tadalafil online[/url] abroad satisfaction
else future directly escape http://genericalis.com/ yet
inspector
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic